+371 67 815 427
Seko mums:

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, daudzos Latvijas novados pašvaldībām šobrīd ir iespēja sakārtot savu ūdens saimniecību - veikt būvniecību un rekonstrukciju ūdens saimniecības objektiem dzeramā ūdens sagatavošanai, notekūdeņu attīrīšanai, kā arī ūdensvada un kanalizācijas  tīkliem.

"Selva Būve" uzņēmums aktīvi piedalās valsts mēroga izsludinātajos konkursos inženierkomunikāciju darbu veikšanai dažādos Latvijas reģionos, tādējādi sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu – ūdens saimniecības sistēmas sakārtošanu.