Ik reizi, pabeidzot darbus objektā, mēs rezumējam paveikto – kas izdevies teicami, kas varēja būt labāk. Klientu vērtējums un atsauksmes ir labākais apliecinājums ‘’Selva Būve’’ uzņēmuma darba kvalitātei un sadarbībai. Ne mazāk svarīgi mūsu komandai ir izkopt prasmi būvēt tā, lai mēs būtu lepni un gandarīti ne tikai par realizēto projektu, bet arī par sakopto, atjaunoto, pilnveidoto apkārtējo vidi, par vēl vienu skaistāku vietu mūsu valstī!

 

Māris Danieks – Gulbenes novada domes izpilddirektors:

 

‘’Esmu apmierināts ar būvniecības uzņēmuma ‘’Selva Būve’’ paveikto pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Ābelītes’’. Sadarbība bija veiksmīga, uzņēmums strādāja atbildīgi un prasmīgi. Tagad Rankas pagastā ir vēl viena skaista, atjaunota energoefektīva ēka, kura priecēs gan vietējos iedzīvotājus, gan ciemiņus.’’


Juris Balodis - SIA,,NEO" Valdes loceklis:

 

‘’Ar SIA "Selva Būve" sniegto darba kvalitāti esam apmierināti. Darbi izpildīti līguma noteiktajos apjomos un termiņos, kā arī iekļaujoties tāmes izmaksās. Darbinieki bija atsaucīgi, komunikabli un atbildīgi, un veiksmīgi tika galā ar savu darba uzdevumu, dažkārt būvniecības darbiem sarežģītos apstākļos, ko radīja teritoriālais ierobežojums. Mūsu sadarbības laikā SIA "Selva Būve" ir paradījis sevi kā atbildīgu un profesionālu uzņēmumu.’’

 

Gundars Rezevskis - ‘’Baltic Property Group’’:

 

‘’Pateicos par kvalitatīvu izpildīto darbu! ‘’Baltic Property Group’’ strādā pie nākošā projekta, lai varētu noslēgt līgumu ar profesionālo ’Selva Būve’’ celtniecības komandu!’’

 

Aldis Zvaigzne – SIA ‘’Alan Ltd’’ Valdes priekšsēdētājs:

‘’SIA ‘’Selva Būve’’ gribu minēt kā uzņēmumu ar augsta līmeņa menedžmentu un būvniecības jomā sava amata profesionāļus. Celtniecības darbi tika veikti ievērojot termiņus un labā kvalitātē, veiksmīgi realizējot būvniecības laikā radušās jaunās idejas. Esam gandarīti par paveikto!

Alvis Kibilds – SIA ‘’Knauf’’ Tehniskais direktors:

‘’Mēs novērtējam SIA ‘’Selva Būve’’ profesionālo attieksmi pret veicamo darbu un pasūtītāja prasībām, kā arī spēju operatīvi risināt būvniecības procesā radušos jautājumus. Uzņēmums darbus veica kvalitatīvi, augstā profesionālā līmenī, ko atzinīgi novērtēja arī celtniecības procesa uzraudzīšanas eksperti no Vācijas.’’

Armands Lūsis – SIA ‘’Spilva’’ Loģistikas un Tehniskais direktors:

‘’Loģistikas kompleksa izbūve no darba organizācijas viedokļa tika ļoti labi novadīta. Kopumā esmu ļoti apmierināts, SIA ‘’Selva Būve’’ uzņēmums bija pretimnākošs sadarbības laikā dažādu jautājumu risināšanā, vienmēr tika atrasta kopīga valoda, kompromiss. ‘’Selva Būve’’ respektē vienošanos, un arī pēc būvniecības pabeigšanas nodrošina darbu un iekārtu garantiju. Nākotnē, ja tiks paredzēti kādi būvniecības projekti, labprāt turpināsim sadarbību ar ‘’Selva Būve’’ uzņēmumu.’’

"MĀRTIŅMUIŽA", MĀRUPES NOVADS, LV-2167, TĀLRUNIS: +371 67 815 427